تبلیغات
zahedan midwifery and nursery research commite - مراحل تحقیق
به وبلاگ من خوش آمدید
بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
كل مطالب:
كل نظرات:
ایجاد صفحه: - ثانیه

  

 

1.   انتخاب عنوان طرح تحقیقاتی

2.   بیان مسئله

3.   بررسی متون و مقالات منتشر شده در رابطه با موضوع تحقیق

4.   تنظیم اهداف، سئوالات و فرضیات

5.   تنظیم جدول متغیرها

6.  حجم نمونه و روش نمونه گیری

7.   تجزیه و تحلیل داده ها

8.   نحوه نوشتن روش كار

9.   محدودیتهای مطالعه

10.     جدول زمان بندی

11.     بودجه بندی

12.     استفاده از یافته های مطالعه

13.     فهرست مطالعه

 مشاهده مطلب کامل درادامه مطلب

 

مراحل تحقیق

1.   انتخاب عنوان طرح تحقیقاتی

2.   بیان مسئله

3.   بررسی متون و مقالات منتشر شده در رابطه با موضوع تحقیق

4.   تنظیم اهداف، سئوالات و فرضیات

5.   تنظیم جدول متغیرها

6.  حجم نمونه و روش نمونه گیری

7.   تجزیه و تحلیل داده ها

8.   نحوه نوشتن روش كار

9.   محدودیتهای مطالعه

10.     جدول زمان بندی

11.     بودجه بندی

12.     استفاده از یافته های مطالعه

13.     فهرست مطالعه

 

عنوان تحقیق باید  در برگیرنده هدف كلی باشد ،عبارت باشد ، كوتاه باشد ، شروع عنوان با كلمات بررسی – مطالعه – مقایسه باشد ،ازحروف اختصاری استفاده نشود و از نوشتن جزئیات خوداری گردد.

بیان مسئله : تعریف مختصر از موضوع مورد بحث كه به وسعت مسئله ، شدت مسئله و پیامدهای حاصل از مشكل و اقداماتی كه در حال حاضر برای حل مشكل انجام می شود و تفاوت آن با اقدامات قبلی می پردازد.

بیان مسئله باید كوتاه و مختصر و كامل باشد ، با عنوان تطبیق داشته باشد ، از ارائه جدول و نمودار خودداری شود ، ازبیان احساسات نیز خودداری گردد و مطالب همراه با منابع ذكر شود.

بررسی متون : مطالعه كلیه منابعی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهش در ارتباط هستند .

منابع مورد استفاده شامل مقالات كنگره ها ، پایان نامه ها ، كتابها ، گزارش نهایی طرح ها و اطلاعات گرفته شده از اینترنت .

تنظیم اهداف ،سوالات و فرضیات : برای هر سوال یك هدف توصیفی و برای هر فرضیه یك هدف تحلیلی داریم . معمولا تعداد اهداف توصیفی با تعداد سوالات و تعداد اهداف تحلیلی با تعداد فرضیات برابر می شوند.

تنظیم جدول متغیر ها : به هر صفتی كه بتواند بیش از یك مقدار یا حالت داشته باشد یعنی قابل تغییر باشد متغیر گفته می شود .

انواع متغیر ها :

دو نوع کمی ( پیوسته ، گسسته ) و کیفی ( اسمی ، رتبه ای )

حجم نمونه و روش نمونه گیری : مطالعه ای كه بر روی تعداد مشخصی از جمعیت صورت می گیرد كه در این صورت دقت داده های بدست آمده به مراتب بیشتر از زمانی است كه كل جامعه مطالعه شود .

انواع نمونه گیری:

نمونه گیری غیر احتمالی ( آسان و سهمیه ای ) و احتمالی ( تصادفی ساده ، سیستمیک ، حلقه ای و خوشه ای )

تجزیه و تحلیل داده ها : از مراحل نهایی تحقیق پس از جمع آوری داده ها می باشد كه در این قسمت مشخص می شود كه چگونه داده ها را با توجه به اهداف مطالعه برای گزارش نهایی تجزیه و تحلیل كرد .

نحوه نوشتن روش كار : روش اجرایی كار می باشد كه اغلب به دلیل آنكه قوانین خاصی برای آن تعریف نشده است به صورت سلیقه ای نوشته می شود و به داوران و حتی تیم تحقیقاتی كمك خواهد كرد تا كلیه مراحل انجام تحقیق را با جزئیات كامل ملاحظه نمایند و آنچه را قرار است در طی مراحل اجرایی تحقیق اتفاق افتد به طور متوالی در اختیار داشته باشد .

محدودیت های مطالعه :                       محدودیت های مطالعه در دو بخش قابل تفكیك می باشد :

1)    محدودیت های مطالعه در مرحله طراحی و آنالیز

2)    محدودیت های اجرایی طرح تحقیقاتی

جدول زمانبندی : در این مرحله محقق باید پیش بینی كند كه از زمان شروع طرح تا پایان آن و انتشار نتایج چه مدت طول خواهد كشید و از طرف دیگر زمان اختصاص یافته به هر كدام از مراحل تحقیق را نیز باید مشخص نماید .

استفاده از یافته های مطالعه :                                        هدف هر تحقیق كاربردی استفاده از نتایج آن می باشد.كاركنان و مسئولان ارائه خدمت می توانند با مشاهده نتایج نحوه اجرای كار خود را ارزشیابی كنند.                                                 1) ارزشیابی و تلاش برای بهبود كیفیت ارائه خدمات در كاركنان و مسئولان

2)‌ استفاده از این طرح برای طرح های جامع عملیاتی

3) شناخت مشكلات اصلی و توجه خاص برای حل مشكل

بودجه بندی : در این مرحله داوران طرح های تحقیقاتی تمایل دارند كه بدانند مطالعه به چه میزانی از منابع ، تسهیلات و به طور كلی بودجه نیاز دارد تا درمورد فایده حاصل از مطالعه در قبال هزینه آن تصمیم گیری نمایند و در ضمن بودجه یك طرح تحقیقاتی باید واقع بینانه باشد.

فهرست و منابع :

در مرحله آخر فهرست تمام منابع مورد استفاده در طرح را ذكر می كنیم .          

گردآورنده :

كمیته  تحقیقات دانشجویی پرستارینوشته شده توسط حامد مشهدی در شنبه 8 اسفند 1388 و ساعت 02:52 ب.ظ [+] | نظرات ()